Վալերի Խոնդկարյան Սերգեյի
Վալերի Խոնդկարյան ՍերգեյիԵրկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու
Ա.Ա.Հ

Պաշտոնական

հասցե

Հեռ.

էլ-փոստ

Ծննդյան տվյալներ Ազգություն

Վալերի Խոնդկարյան Սերգեյի
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարություն, «ՍՊՏԾ» ՊՈ ԱԿ 0054,
Երևան, Ծիծեռնակաբերթի խճուղի 8/1
374 (10) 54-29-04
khondkaryan@yahoo.com

30 հունվարի 1948 թ., ք. Ստեփանակերտ

Հայաստանի Հանրապետության

Աշխատանքային փորձ
2017-ից առ այսօր      ՀՀ ՄԻՆ ՍՊՏԾ ՊՈԱԿ-ի փորձագետ
2014-ից առ այսօր       ՀՀ ՄԻՆ, ՃԿՊԱ, քաղպաշտպանության ամբիոն, դասախոս, դոցենտ
2004 — 2016
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» գործակալության, Շենքրրի և շինությունների սեյսմակայունության բաժին, ՀՀ ՄԻՆ «ՍՊԱրմԾ» ՊՈԱ.Կ ‘ գլխավոր մասնագետ
1997-2004
ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարության, «Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության «-գլխավոր գիտական քարտուղար; Սեյսմագեոքիմիական և անալիտիկ կենտրոն ‘ փոխտնօրեն, տնօրեն
1976-2004 Ջրաին հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ»’ գիտաշխատող, ջրամբարների բաժնի վարիչ
1975-1976 Երևանի պետական համալսարան, երկրաբանական ֆակուլտետ’ ուսումնական վարպետ
1972-1976 ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, «Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ»’ ճարտարագետ
Կրթություն
 

1966-1972

Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետ
 

Գիտական աստիճան

Երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու
Գիտական

աշխատությունները

Ավելի քան 80 գիտական հոդվածների հեղինակ
Մասեագիւրացում’
Քիմիա, երկրաֆիզիկա, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, սեյսմիկ պաշտպանություն, ԱԻ հետևանքների գնահատում, վտանգավոր քիմիական թափոնների կառավարում, սողանքների ոաումնասրություն
Մասնագիտական փորձ
ՀՀ ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրություն,

Ջրամբարներից ֆիլտրացիոն կորուստների որոշում,
Հայաստանի                    Կենտրոնական                    Հրաբխային

Բարձրավանդակի ջրային պաշարների ուսումնասիրում,

ՀՀ պատվարների շահագործման ռիսկի գնահատում,
Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիռարումը ՀՀ սողանքների
ուսումնասիրման ժամանակ և հակասողանքային
միջոցառումների մշակում,

Պատվարների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում,

Հառուցված սեյսմիկության ոաումնասիրություն,
Պատվարների անվտանգ շահագործումը հսկող
չափանիշների որոշման մեթոդաբանության մշակում:

Դրամաշնորհներ
•  94-92- Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգ շահագործումը ապահովող փորձագիտական վթարադիագնոստիկ համակարգերի մշակում, ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության բյուջեից:

•  2000-240- Պատվարների շահագործվան ռիսկի գնահատում և զննում երկրաշարժից հետո, ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության բյուջեից:

•  ICA2-2000-1006, Inco-Copernicus, “Toxic Pollution Detection in ground water from real time early warning to overall assessment“(TOXICAL).

•  INTAS , 2002-2005, “Strategy development for long term pollution control in regions of extreme environment risk“ ( ENVIRISK).

•  Researching the present situation on Afamia В and Afamia C dams, and processing suggestions for safety operation (2002-2003).

•  Assessment of the present situation of Aduan dam on the Yarmuk River, and development of design-estimation documentations for reconstruction. (2004-2005)

•  Assessment of the present situation of Kastun dam and suggesting necessary conditions for the dam safety (2003-2005).

•  Assessment of the present situation of Bab Al Hadid, Djavadie, Djrarhi and Maashuch dams, on the pool of Tigris and Qabur Rivers, and development of design-estimation documentations for reconstruction (2006-2010).

•  USAID-UNICEF-”Հայաստանի աղետների վնասների կանխարգելման և երեխաների խոցելիության նվազեցման” ծրագիր (2014-2015):