Բակալավրի կրթական ծրագիր

  • Հրդեհային պաշտպանություն
  • Փրկարարական գործ
  • Ճգնաժամային կառավարում
  • Կառավարում
  • Քաղաքացիական պաշտպանություն
  • Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
  • Տրանսպորտային և հրշեջ փրկարար հատուկ տեխնիկայի շահագործում և սպասարկում
  • Հրդեհային անվտանգություն