«ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

1 Նախագահ` ՃԿՊԱ ռեկտոր, փ/ծ գեներալ-մայոր Մաթևոսյան Հ.
2 Նախագահի տեղ.` ՃԿՊԱ պրոռեկտոր ուս. աշխ. գծով տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ, Ղարիբյան Հ.
3 Քարտուղար` ՃԿՊԱ ուսումնական բաժնի պետ Բաղրամյան Ե.
Անդամներ'
5 Հովհաննիսյան Ա. Շենք. Շահ. և գն. Կարգ բաժնի պետ տեխ. գիտ. թեկնածու
6 Ներսեսյան Գ. բնական գիտ. ամբ. վարիչ, մանկ. գիտ. թեկնածու
7 Ոսկանյան Կ. ՃԿՊԱ պրոռեկտոր, փ/ծ փոխգնդապետ
8 Պետրոսյան Հ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
9 Սահակյան Ա. սոց. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
10 Բադալյան Մ. տեխ. գիտ. դոկտոր, դասախոս
11 Ալավերդյան Գ. տեխ. գիտ. դոկտոր, դասախոս
12 Կոխլիկյան Ս. տեխ. գիտ. դոկտոր, դասախոս
13 Խոնդկարյան Գ. երկրահանքաբանական գիտ. թեկն., դասախոս
14 Ալավերդյան Ռ. Ղեկավար կազմի որակավորման բարձրացման ֆակ. դեկ.տեխ. գիտ. թեկն., դոց.,
15 Ներսեսյան Ս. տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ,
16 Կրբեկյան Վ. արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավ. ֆակ. դեկ. տեղ. առկա ուս.գծով, պատմ. գիտ. թեկն.
17 Հակոբյան Մ. Ճգնաժամ, կառ. ամբ. վարիչ, տնտ. գիտ. թեկն., դոց.,
18 Հովակիմյան Գ. փրկարարական ֆակուլտետի դեկան, փ/ծ գնդապետ,
19 Զիրաքյան Կ. փրկարարական ամբիոնի վարիչ, փ/ծ գնդապետ,
20 Դավթյան Ա. արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամ. կառավ. Ֆակուլտետի դեկանի տեղ. հեռակա ուսուց. Գծով
21 Սարգսյան Ե. Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ
22 Խաչատրյան Ա. քիմ. գիտ. թեկն., դոցենտ, դասախոս
23 Հովհաննիսյան Ա. մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ, դասախոս
24 Բրուտյան Վ. մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ, դասախոս
25 Բագիյան Վ. կենսաբ. գիտ. թեկն., դոցենտ, դասախոս
26 Գյուրջյան Յու. տնտ. գիտ. թեկն., դասախոս
27 Թամոյան Ս. գյուղ, գիտ. թեկն., դոցենտ, դասախոս
28 Մելքոնյան Ա. ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ, դասախոս
29 Մանուկյան Ե. փիլ. գիտ. թեկն., դասախոս
30 Մարգարյան Տ. մագիստրոս
31 Պետրոսյան Տ. մագիստրոս, II կուրս
32 Գևորգյան Հ. մագիստրոս, I կուրս
33 Ստեփանյան Կ. ՈՒԽՆ
34 Գևորգյան Ա. ՈՒԳԸՆ
35 Հակոբյան Շ. բակալավր
36 Հովհաննիսյան Ս. բակալավր
37 Վարդանյան Ա. բակալավր
38 Արմենակյան Գ. բակալավր
39 Ստեփանյան Ռ. բակալավր