ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ
(ՀՀ ԱԻՆ 2016 թ. ապրիլի 14 ‹‹ՃԿՊԱ ՊՈԱԿ-ի խորհրդի կազմը հաստատելու և ՀՀ ԱԻՆ
2015 թ. մարտի 23-ի № 232-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին››№ 310-Ա հրամանի համաձայն)
1. Նախագահ՝ Հ. Մխիթարյան – ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2. Նախագահի տեղակալ Հ. Մաթևոսյան – ՃԿՊԱ-ի ռեկտոր, փ/ծ գեներալ-մայոր
3 .Քարտուղար` Թ.Դիլբարյան – ուսումնական բաժնի պետի տեղակալ, դասախոս
Անդամներ
1. Ա. Խաչիկյան ԱԻՆ ՓԾ-ի ծառայության կազմակերպման վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ
2. Դ. Զաքարյան ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ
3. Մ. Մկրտչյան ՀՀ ԿԳ փոխնախարար, մանկավ. գիտ. դոկտոր
4. Կ. Ոսկանյան ՃԿՊԱ-ի պրոռեկտոր, փ/ծ գնդապետ
5 . Հ. Ղարիբյան ՃԿՊԱ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ
6. Ե. Բաղրամյան ՃԿՊԱ-ի ուսումնական բաժնի պետ, դասախոս
7. Դ. Թադևոսյան ՂԿՈԲ ֆակուլտետի դեկան, տեխն.գիտ .թեկն.
8. Ա. Դավթյան ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ հեռակա ուսուցման գծով
9. Վ. Կրբեկյան ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ առկա ուսուցման գծով, պատմ.գիտ.թեկն.
10. Մ. Հակոբյան ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ
11. Ե. Սարգսյան քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, հոգ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ
12. Գ. Ներսիսյան բնական գիտությունների ամբիոնի վարիչ, մանկ.գիտ.թեկնածու
13. Գ. Հովակիմյան փրկարարական ֆակուլտետի դեկան, փ/ծ գնդապետ
14. Ս. Շահմուրադյան փրկարարական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, փ/ծ գնդապետ
15. Կ. Զիրաքյան փրկարարական ամբիոնի վարիչ,, փ/ծ գնդապետ
16. Ա. Սահակյան դասախոս, տեխ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր
17. Հ. Պետրոսյան մանկ.գիտ.դոկտոր., պրոֆեսոր
18. Գ. Ալավերդյան դասախոս, տեխ. գիտ. դոկտոր
19. Մ. Բադալյան դասախոս, տեխ. գիտ. դոկտոր
20. Ս. Կոխլիկյան դասախոս, տեխն.գիտ.դոկտոր
21. Յու. Գյուրջյան դասախոս, տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ
22. Ա. Գասպարյան դասախոս
23. Ս. Հովհաննիսյան դասախոս
24. Հ. Խաչատրյան փրկարարական ֆակուլտետի ցիկլի պետ, դասախոս, փ/ծ փոխգնդապետ
25. Ռ. Մխիթարյան փրկարարական ֆակուլտետի դոցենտ, փ/ծ փոխգնդապետ
26. Ս. Բաղրամյան ՃԿՊԱ գլխավոր հաշվապահ
27. Ա. Հովհաննիսյան շահագործման բածնի պետ
28. Լ. Մխիթարյան կադրերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար
29. Գ.Շահնազարյան գրադարանի վարիչ
30. Տ. Մարգարյան ուսուցման սպասարկման հարցերով ինժեներ ծրագրավորող
31. Ա. Թանգյան մեթոդիստ, դասախոս
32. Ս. Կարապետյան մեթոդիստ, դասախոս
33. Հ. Պետրոսյան մեթոդիստ
34. Լ. Նազարյան որակի ապահովման բաժնի կրտսեր մեթոդիստ
35. Ա. Թադևոսյան ՂԿՈԲ ֆակուլտետի կրտսեր մեթոդիստ
36. Տ. Պետրոսյան մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող
37. Մ. Սարուխանյան մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող
38. Լ. Սահակյան մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
39. Դ. Գալոյան առկա ուսուցման 4- րդ կուրսի ուսանող
40. Լ. Գալյան առկա ուսուցման 4-րդ կուրսի ուսանող
41. Ա.Սարուխանյան առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանող
42. Լ. Ներսիսյան առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանող
43. Վ. Պապանյան առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանող
44. Ե. Պողոսյան առկա ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանող
45. Ն.Աբովյան Ն. առկա ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանող
46. Ջ. Սարիբեկյան առկա ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանող
Խորհրդի կազմ