ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թվականների ռազմավարությունը եւ 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը:

Նախագիծն ընդգրկում է ԱՌԿ պետական քաղաքականության շրջանակ. աղետների ռիսկի նվազեցում, պատրաստվածության բարձրացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքմանն ու հետաղետային վերականգնմանն ուղղված գործընթացներ եւ այլն:

Առավել մանրամասն՝ այստեղ: