ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

È :    (077) 56 00 80 : :artur.ghambaryan@gmail.com

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
2008- 2012թթ. Հայ–Ռուսական համալսարան, դոկտորանտ,

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 
2003-2006թթ. Հայ–Ռուսական համալսարան (ասպիրանտուրա),

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 
2001-2003թթ. Երևանի պետական համալսարան (մագիստրատուրա)  
1997-2001թթ. Երևանի պետական համալսարան (բակալավր)  
1987-1997թթ. Երևանի թիվ 172 միջնակարգ դպրոց  
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ  
2003թ–ից մինչ օրս

 

Հայ–Ռուսական համալսարան,  դասախոս

Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական իրավունք, Դատախազության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը, Դատական իշխանության հիմնախնդիրները, Դատական վերահսկողությունը քրեական դատավարությունում, Դատական քաղաքականությունը ՀՀ-ում և այլն

 
2015թ–ից մինչ 2019թ. օգոստոս

 

Հայ – Ռուսական համալսարան,

Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի (մինչև 2019թ. օգոստոս՝ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի) վարիչ

 
2010թ–ից մինչ օրս Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան, դասախոս

ՀՀ քրեական դատավարություն, պետության և իրավունքի տեսություն

 
2014թ. սեպտեմբերի 12–ից մինչև 2019 հունվար Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե, Կոմիտեի նախագահի տեղակալ  
2014թ. դեկտեմբերից -2019թ. հունվար Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե Կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ  
2014թ. մայիսից սեպտեմբերի 12–ը Քրեական և վարչական գործերով փաստաբան

 

 
2013-2014թթ. ՀՀ Նախագահի 2013թ. սեպտեմբերի 24-ի ՆԿ-159-Ա կարգադրությամբ ստեղծված՝ Միասնական քննչական մարմնի կազմավորման իրավական ապահովման հանձնաժողովի անդամ  
2012թ-ից մինչ 2013 Դեկտեմբերի 4 ՀՀ գլխավոր դատախազություն,

իրավական ապահովման և եվրաինտեգրման բաժնի պետ

 
2010-2012թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազություն,

իրավական ապահովման և եվրաինտեգրման բաժնի ավագ դատախազ

 
2008-2010թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազություն,

մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով

վարչության դատախազ

 
2007-2010թթ. ՀՀ Նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված` քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի պատրաստման աշխատանքային խմբի անդամ  
2006 – 2013թթ. ՀՀ Դատախազության դպրոց (Գիտաուսումնական կենտրոն), դատախազների վերապատրաստող — Դատարանում մեղադրանքը փոխելը, Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պաշտպանության խնդիրները, Մինչդատական վարույթում կայացված ակտերի վերանայումը, :
2006-2008թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության գիտաուսումնական կենտրոն (Դատախազության դպրոց),

քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ

 
2005-2006թթ. ՀՀ Գլխավոր դատախազություն,

գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող

 
2004-2006թթ. Պետական կառավարման Ակադեմիա, դասախոս,

Իրավական քաղաքականությունը ՀՀ-ում, Սահմանադրական արդարադատությունը ՀՀ-ում, քրեական դատավարության հիմնախնդիրները

 
2003-2005թթ. Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն,

Եվրոպական դատարան դիմելու իրավախորհրդատվական կենտրոն, քրեական գործերով իրավախորհրդատու

 
2003-2005թթ. Տնտեսական և ընդհանուր իրավասության դատարան

դատական ներկայացուցչություն

 
2002-2004թթ. Հայկական բաց համալսարան, դասախոս

Քրեական իրավունք

 
2001-2002թթ. Երևանի 129 միջնակարգ դպրոց, ուսուցիչ

«Պետություն և իրավունք» դասընթաց

 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ  
40 մենագրություն և ուսումնական ձեռնարկ, որից 3 ռուսերեն (Юрлитинформ հրատարակչություն), շուրջ 180 գիտական հոդված, որից՝ 46 ռուսերեն

Խիռշի ինդեքսը (Индекс Хирша) — 5

 
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 

 
2007թ. -2008թ.

 

 

 

 

ՄԱԿի և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ

Զեկույց — Խոշտանգումների դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իմպլեմենտացիան ՀՀ դատական պրակտիկայում:

Զեկույց — ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրության համապատասխանությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային չափանիշներին:

Թրաֆիքինգի վերաբերյալ քրեաիրավական նորմերի մեկնաբանություն:

 

 
2010թ. -2012թ.

 

ԵԱՀԿ փորձագետ

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի վերապատրաստման ուսումնական ձեռնարկ

 
2008թ. -2010թ.

 

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովին կից աշխատանքային խմբի անդամ  
2013թ–ից մինչև 2013 դեկտեմբերի 4 Գլխավոր դատախազին առընթեր գիտամեթոդական խորհրդի քարտուղար  
2007-2013թթ.

 

ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր գիտամեթոդական խորհրդի անդամ  
2015թ.

 

«Քննիչ» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ՀՀ)  
2016թ.-ից մինչև 2019թ.

 

«Օրենքի պատվար» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ՀՀ)  
2013թ.

 

«Вестника Российско-Армянского (Славянского) государственного университета» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ  
2017թ.

 

«Теория и практика общественного развития» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ՌԴ)  
2018թ.

 

«Общество: политика, экономика, право» խմբագրական խորհրդի անդամ (ՌԴ)  
2018թ.

 

«Общество: социология, психология, педагогика» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ՌԴ)  
2018թ.

 

« Общество: философия, история, культура» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ՌԴ)  
2019թ.

 

 «Судебная власть и уголовный процесс» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ՌԴ)  
 ԼԵԶՈԻՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն  
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Word, Excel, Access  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ  
«Մխիթար Գոշ» մեդալ – ՀՀ Նախագահ, 2017  
«Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան» պատվավոր կոչում – ՀՀ վարչապետի միջնորդությամբ՝ ՀՀ Նախագահ, 2018  
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ  
«Մարշալ Բաղրամյան» մեդալ, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

 
«Համագործակցության» մեդալ, ՌԴ քննչական կոմիտե

 

 
«Անձնվիրության և անվեհերության» մեդալ, ՀՀ քննչական կոմիտե

 

 
«ՀՀ վարչապետ» մեդալ, ՀՀ վարչապետ

 

 
«ՀՀ Ազգային ժողովի Պատվո» մեդալ, ՀՀ ազգային ժողովի նախագահ

 

 
«ՀՀ Դատախազության մեդալ», ՀՀ գլխավոր դատախազություն