Այսօր՝ նոյեմբերի 18-ին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է «2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը»: Ծրագիրն ունի 439 հիմնական նպատակ եւ ըստ դրանց՝ 1 276 միջոցառում: Ըստ որոշման, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 5 տարում 15 ուղղությամբ 25 ծրագիր կիրականացնի:

Սահմանված են հետեւյալ ուղղությունները եւ ծրագրերը.

1. ՀՀ սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային համայնքներում փրկարարական եւ հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացում, բնակչության պաշտպանության, ռազմավարական նշանակության օբյեկտների եւ ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովում՝ քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի միջոցով

Առավել մասնրամասն՝ այստեղ