Արդեն քանի օր է ինչ պետական տարբեր գերատեսչությունների մոտ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Հայաստանի տարբեր բուհեր դիմած եւ ոչ առաջին, ոչ երկրորդ հայտով չընդունված դիմորդներն ու նրանց ծնողները: Իսկ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում դեռ շարունակվում է ընդունելությունը: Ակադեմիայի ղեկավարությունը որոշել է ամենամարդասիրական ու բարի մասնագիտության մեջ հմտանալու հնարավորություն տալ բոլոր բողոքավորներին: Մենք առաջարկում ենք բարձրագույն կրթություն ստանալու ձեր ցանկությունը ի կատար ածել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում՝ բակալավրի կրթական ծրագրով՝ առկա կամ հեռակա համակարգերում հետեւյալ մասնագիտությունների գծով.

Հրդեհային պաշտպանություն

Փրկարարական գործ

Կառա­­վա­րում

Քաղաքացիական պաշտպանություն

Տրանսպորտային եւ հրշեջ փրկարար հատուկ տեխնի­­­կայի շահագործում եւ սպասարկում

Անվտանգությունն արտա­կարգ իրավիճակնե­րում

Հրդեհային անվտանգություն

Բոլոր այն դիմորդները, որոնք հայոց լեզվի քննությունից ստացել են 10 եւ ավելի միավոր, կարող են փաստաթղթերը ներկայացնել ՃԿՊԱ եւ դառնալ ուսանող:

Համաձայն Հայաստանի հանրապետության կառավարության որոշման, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացվել է 60 անվճար տեղ բակալավրի կրթական ծրագրի առկա եւ հեռակա ուսուցման «Հրդեհային պաշտպանություն» եւ «Փրկարարական գործ» մասնագիտությունների գծով, որից հինգ տեղ տրամադրվել է Արցախի հանրապետությանը:

Տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը իրականացնում է առկա ու հեռակա ուսուցում միջին մասնագիտական, բակալավրի, մագիստրոսի, հետազոտողի կրթական ծրագրերով: Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով՝ 3 մասնագիտություն, բակալավրի կրթական ծրագրով՝ 7 մասնագիտություն, մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝ 5 մասնագիտություն, հետազոտողի կրթական ծրագրով՝ մեկ մասնագիտություն: Ակադեմիայում կան բոլոր պայմանները հիմնավոր գիտելիքներ, հմտություններ ու կարողություններ ստանալու համար: Ակադեմիայի ղեկավարությունը երաշխավորում է ժամանակակից հիմնարար կրթություն եւ ուսանողական հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ առօրյա:

Հեռախոս՝ 060 69-10-00 (203, 208, 601)

Կայքեր՝ www.cmsa.am, www.911tert.am: