ԲԱԳԻՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ԲԱԳԻՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԿենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԲԱԳԻՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հեռ. +37499 802 170, Էլ. հասցեն՝ valbeg@mail.ru

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր.

        23.07.1958թ.

Կրթությունը՝

Հաստատություն

(ժամանակահատված)

Կոչում կամ դիպլոմ
Երևանի Պետական Համալսարան (սեպտեմբեր 1975 – հունիս 1980) Կենսաբանական ֆակուլտետ (մասնագիտացումը՝ կենսաբանություն և քիմիա)
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (հունվար 1985 – դեկտեմբեր 1987) Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (մասնագիտացումը՝ Մանրէաբանություն, կենսատեխնոլոգիա)
Գյուլբենկյանի անվան Գիտության ինստիտուտ, Պորտուգալիա, 1990 Շաքարասնկերի տաքսոնոմիայի փորձագետ
Պետական ստանդարտների վարչություն,  Հայաստան,1999 Սննդի որակի վերահսկման փորձագետ

Լեզուների իմացություն՝ (1 – գերազանց; 5 – տարրական)

Լեզու Կարդալ Խոսել Գրել
Հայերեն 1 1 1
Անգլերեն 1 2 1
Ռուսերեն 1 1 1

Անդամակցություն.

 • Թռչնագրիպի կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ
 • Աֆրիկյան խոզի ժանտախտի կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ
 • Բնական ռեսուրսների կառավարման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ
 • Հայաստան-ԱՄՆ «Համատեղ մասնակցության կենսաբանական ծրագրի» (CBEP) համատեղ աշխատանքային խմբի անդամ
 • ՔԿՃՄ ազգային փորձագետների թիմի անդամ
 • Կենսաանվտանգության և կենսաապահովության գծով Անվտանգության խորհրդի միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդամ
 • 2014, 2015, 2016, 2018 թվականների «ՔԿՃՄ գիտության կիրառման և հետևանքների կառավարման» համաշխարհային կոնգրեսում հայաստանյան ներկայացուցիչ

Այլ հմտություններ՝ Համակարգչային ստանդարտ ծրագրերի իմացություն

Ներկա պաշտոն՝ Փրկարար ծառայության ՔԿՃՄ (CBRN) մոնիտորինգի բաժնի պետ, ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դոցենտ

 

Կազմակերպությունում աշխատելու տարիներ՝   18 տարի

 

Առանցքային որակավորումներ՝

 • 23 գիտնականներից (որոնցից 6-ը գիտ. թեկնածու) բաղկացած հետազոտական ​​լաբորատորիայի գիտական ​​ղեկավար
 • OPCW ծրագրի ղեկավար (Քիմիական լաբորատորիաների կարողությունների հզորացում)
 • Միացյալ Թագավորության Առևտրի և արդյունաբերության դեպարտամենտի կողմից իրականացված Միջուկային անվտանգության Ա4 ծրագրի ղեկավար, 2004-2006
 • ՄԱԿ-ի Միջտարածաշրջանային հանցագործության և արդարադատության հետազոտական ինստիտուտի (UNICRI) B-2 ծրագրի ղեկավար (Կենսաապահովության և կենսաանվտանգության կարողությունների հզորացում Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում/Strengthening Bio-safety and Bio-security Capabilities in South Caucasus and Central Asian Countries) 2012-2014
 • Քիմիական, կենսաբանական, ճառագայթային և միջուկային (ՔԿՃՄ) հարցերով ԵՄ «Գերազանցության կենտրոններ» նախաձեռնության (EU CBRN CoE) «Կենսաապահովության ու կենսաանվտանգության և կենսառիսկերի կառավարման վերաբերյալ գիտելիքի զարգացում և լավագույն փորձի փոխանցում՚ (Knowledge development and transfer of best practice on BioS&S, and Biorisk management) խորագրով թիվ 3 Ծրագրի իրականացման մասնակից, 2014-2015
 • EU CBRN CoE «Մասնագիտացված ու տեխնիկական վերապատրաստման տրամադրում Առաջին արձագանքման կարողությունների բարելավման համար՚ խորագրով թիվ 14 Ծրագրի (Provision of specialized and technical training to enhance the First Response capabilities/) իրականացման մասնակից
 • EU CBRN CoE «ՔԿՃՄ առաջին արձագանքման կարողությունների և տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդում Հարավարևելյան Եվրոպայում, Հարավային Կովկասում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում» (“Strengthening CBRN first response capabilities and regional cooperation in South East Europe, Southern Caucasus, Moldova and Ukraine”) խորագրով թիվ 44 Ծրագրի համար պատասխանատու տեղական փորձագետ, 2015-2017
 • EU CBRN CoE «Հարավարևելյան և Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջաններում փորձաքննության կարողությունների ամրապնդում հանցագործության վայրում՝ ՔԿՃՄ պատահարների հետաքննության ընթացքում» (“Strengthening crime scene forensics capabilities in investigating CBRN incidents in the South East and Eastern Europe Centres of Excellence Region”) խորագրով թիվ 57 Ծրագրի համար պատասխանատու տեղական փորձագետ, 2017-2019
 • EU CBRN CoE «ՔԿՃՄ թափոնների կառավարման կարողությունների հզորացում Հարավարևելյան և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում» (“Strengthening CBRN waste management capabilities in South-East and Eastern European Countries”) խորագրով թիվ 67 Ծրագրի համար պատասխանատու տեղական փորձագետ, 2018-2021
 • Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների արագ գնահատման գործիքի (FEAT)` Հայաստանում ներդրման ղեկավար
 • Հայաստանի շրջակա միջավայրի ՔԿՃՄ մոնիտորինգի ցանցի գործունեության համակարգող;
 • Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դասախոս (առարկաներ՝ «Քիմիական պաշտպանություն», «Կենսաբանական պաշտպանություն» և «Տեխնիկական ՔԿՃՄ մոնիտորինգի սարքավորումներ»)
 • ՀԱԷԿ-ի վթարի դեպքում ռադիացիոն մոնիտորինգի և արձագանքման պատասխանատու
 • Կենսաապահովության և կենսաանվտանգության գծով փորձագետ Հայաստանի ՔԿՃՄ փորձագետների թիմում
 • Բազմամշակութային միջավայրում աշխատելու ունակություն

Այլ որակավորումներ՝

 • 35 տարվա ընդհանուր փորձ Կենսաապահովության և կենսաանվտանգության ոլորտում
 • Մի քանի դասընթացի դասախոս Միջազգային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի մասնագետների համար
 • Մասնակցություն NATO, OPCW, IAEA, WHO, US DoD, US DTRA, FBI-ի կողմից կազմակերպված ավելի քան 40 միջազգային դասընթացների
 • 4 գյուտի վկայագրերի և պատենտների ու 32 գիտական հոդվածի հեղինակ

Մասնագիտական փորձ՝

Ժամանա-կահատված Վայր Գործատու Զբաղեցրած պաշտոն Նկարագրություն
Սեպ 1980 – Մայիս 1992 Աբովյան, ՀՀ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ Գիտաշխատող Գիտահետազոտական աշխատանքների պատասխանատու

 

Մայիս  1992 – Փետ.  2001 Աբովյան, ՀՀ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ Ֆերմենտային միկրոօրգանիզմ-ների լաբորատո-րիայի վարիչ Լաբորատոր գիտահետազո-տական աշխատանքների և փորձարարական ծրագրի պատասխանատու

Գիտական հետազոտու-թյունների պրակտիկ իրականացման պատասխանատու

Մարտ 1996 – Փետ. 2001 Երևան, ՀՀ Մաքսային ծառայություն Մանրէաբանական լաբորատորիայի վարիչ (համատեղությամբ) Սննդի որակի հավաստա-գրման  պատասխանատու
Փետ. 2001 – ներկա Երևան, ՀՀ ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն (ԱԻՆ) ՔԿՃՄ (CBRN) մոնիտորինգի բաժնի պետ Բաժնի և ԱՊՄ փորձարկման լաբորատորիայի կառավարում

Բաժնի երկարաժամկետ ռազմավարության մշակում, բաժնի անձնակազմի կառավարում

Միջազգային համագործակցության ծրագրերի մշակում

ՔԿՃՄ պատահարների արձագանքում

ՔԿՃՄ մոնիտորինգի ազգային ցանցի գործունեության պատասխանատու

Սեպ. 2010 – ներկա Երևան, ՀՀ ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (ՃԿՊԱ) Դոցենտ ՃԿՊԱ-ի ուսումնական ծրագրերի պատաս-խանատու

Դիպլոմային աշխատանքների ղեկավարում

Հոդվածների հրատարակում

Մասնակցություն գիտական համաժողովներին, սիմպոզիումներին, ֆորումներին