ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ՀՄԱՅԱԿԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ՀՄԱՅԱԿԻՄանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿ ՀՄԱՅԱԿԻ

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Հեռ՝ +374 610540, +374 91-20-88-70, +374 55-20-88-70,

էլ. փոստ www. hahapet@rambler.ru, hayk1954@mail.ru

375101 Հայաստան, Երևան, Ավան, Դուրյան 33, բն. 32

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

 

2018թ.

27.06-04.07

«Կրթական գնահատում» և «Թեստերի մշակում» թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներից
2018թ. 20-22.06 «Ձևավորող գնահատում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
2016թ.

28.06-30.06

Մասնակցություն «Մեդիագրագիտություն» թեմայով դասընթացին
2016թ.

14.01-12.02

Մասնակցություն «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացներին
2014թ.

 

Մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին և Որակի ապահովման գործընթացների աջակցի վկայագրի ստացում
2014թ.

14.07-25.07

Մասնակցություն «Ին‎ֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը դասապրոցեսում» թեմայով դասընթացին:
2014թ. 1.10-3.10 Մասնակցություն «Լեզունեին և մշակույթներին այլընտրանքային մոտեցման համակարգ» (Համընդհանուր դիդակտիկ մոտեցումներ) միջազգային սեմինարում
2014թ. 15.05 Մասնակցություն «Հեղինակային իրավունքի կիրարկում և պահպանում. միջազգային լավագույն փորձ» թեմայով սեմինարին
2014թ. մայիս Մասնակցություն «Որակի ապահովման ներքին համակարգի խնդիրներն ու գործառույթները», «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման երաշխիքները», «Կրթական ծրագրերի արդիականացում և համապատասխանեցում եվրոպական միջազգային չափանիշներին և չափորոշիչներին» թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներին:
2014թ. 31.03 — 03.04. Մասնակցություն «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ ծրագրի շրջանակներում «ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում հեռավար ուսուցմամբ լրացուցիչ շարունակական կրթության կազմակերպում» խորագրով հեռավար ուսուցման վերաբերյալ գարնանային դպրոցի դաընթացներին
2013թ. նոյեմբեր ՀԲ Կրթության որակ և համապատասխանություն երկրորդ ծրագիր

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում թեմայով վերապատրաստում

2013թ օգոստոս Մասնակցություն Հայաստանի Ինտեդրման կրթական ցանցի «Ուսումնական ծրագրերի զարգացում» թեմայով դասընթացներին
2013թ հուլիս ՀԲ Կրթության որակ և համապատասխանություն երկրորդ ծրագիր

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում թեմայով վերապատարստում

2013թ. ապրիլ ՀԲ Կրթության որակ և համապատասխանություն երկրորդ ծրագիր

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում թեմայով վերապատարստում

2012 թ. նոյեմբեր Շնորհվել է «Մանկավարժություն» մասնագիտությանբ պրոֆեսերի գիտական կոչում:
2012 թ. սեպտեմբեր Մասնակցություն «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով որակավորման բարձրացման դասընթացներին:
2012 թ. հունիս Մասնակցություն «Ներառական կրթության դասընթացների՚ շրջանակներում» վերապատրաստվողների վերապատրաստում դասընթացներին:
2012թ մարտ Շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների դոկտորի աստիճան
2012 թ հունվար-փետրվար Մասնակցություն «Ներառական կրթության» շրջանակներում մանկավարժական պրակտիկայի թղթականակ թեմայով դասընթացներին:
2011թ. դեկտեմբեր «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ գիտությունների դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն
2011թ. հոկտեմբեր Մասնակցություն «Ներառական կրթություն» թեմայով վերապատրասման դասընթացներին
2011թ. հունիս Մասնակցություն «Ներառական կրթություն» թեմայով վերապատրասման դասընթացներին
2009թ. նոյեմբեր- դեկտեմբերի Մասնակցություն «Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափայնության խթանում» դասընթացներին
2009թ նոյեմբեր Շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությանբ
2009թ. հունվար Միջազգային այցելու «Բարձրագույն կրթությունը ԱՄՆ-ում» ծրագրով: Միջազգային այցելուների գրասենյակի Սերտիֆիկատի ստացում:
2008թ. մայիս Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով եաբաթյա վերապատրասմանը
2007թ. ապրիլ Մասնակցություն քառաքացիական ծառայողների վերապատրաստման տասնօրյա դասընթացներին
2006թ.հոկտեմբեր IBC ծրագրով «Մասնագիտական մանկավարժության» սեմինարների անցկացման իրավունքի սերտիֆիկատի ստացում (GTZ)
2006թ.հոկտեմբեր Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին (Թբիլիսի, Վրաստան)
2006թ. օգոստոս Շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2006թ. հունիս «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ գիտությունների թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն
2004-2006թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Ընդհանուր մանկավարժության» ամբիոնի հայցորդ
2006թ. մարտ Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին (Աստանա, Ղազախստան)
2005թ. նոյեմբեր Մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում դասավանդման և գնահատման մեթոդիկայի» դասընթացներին (Երևան)
2005թ. հունիս Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին (Դուշանբե, Տաջիկստան)
2005թ.փետրվար Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին (Տաշկենդ, Ուզբեկստան)
2004թ. մայիս Մասնակցություն քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման տասնօրյա դասընթացներին
2004թ. հունվար Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին (Բիշկեկ, Ղրղզստան)
2003թ. նոյեմբեր Մասնակցություն «Մասնագիտական մանկավարժության» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին (Տաշկենդ, Ուզբեկստան)
2002թ. հուլիս Մասնակցություն «Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» վերապատրաստման դասընթացներին
 

1986-1990թթ.

Ուսանող, Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ, «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ
1986թ. հուլիս Մասնակցություն «Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (երկրորդ տարվա ծրագրով)
1985 . հուլիս Մասնակցություն «Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներին, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (առաջին տարվա ծրագրով)
1971-1975թթ. Ուսանող, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ.

 

 Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, պրո‎‎ֆեսոր

Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի «Մանկավարժության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի պրո‎‎ֆեսոր

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Գիտակրթական Միջազգային կենտրոն, «Մանկավարժության և սոցիոլոգիայի» ամբիոնի վարիչ, պրո‎‎ֆեսոր

 

2017 սեպտեմբերից Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, պրո‎‎ֆեսոր
2013 սեպտեմբեր Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, «Մանկավարժության և օտար լեզուների դասավադման մեթոդիկայի» ամբիոնի պրո‎‎ֆեսոր
2013 սեպտեմբեր

2015թ. սեպտեմբեր

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժությանի ամբիոնի, պրո‎‎ֆեսոր
2013թ. հոկտեմբերից 2014թ. նոյեմբեր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ
2012 սեպտեմբեր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժությանի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, պրո‎‎ֆեսոր
2012 նոյեմբեր Գորիսի պետական համալսարան, «Մանկավարժության» ամբիոնի պրո‎‎ֆեսոր
2011 սեպտեմբեր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Մանկավարժության» ամբիոնի դոցենտ
2009 նոյեմբեր ՀՀ ԳԱԱ, Միջազգային գիտակրթական կենտրոն, «Մանկավարժության և սոցիոլոգիայի» ամբիոնի վարիչ,
 2009 հունիս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման և որակի գնահատման կենտրոնի ղեկավար
2006 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, դասխոս
 2006 Գորիսի պետական համալսարան, «Մանկավարժության» ամբիոնի դոցենտ
2002 նոյեմբեր- 2009 հուլիս ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, «Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն» գործակալություն, մասնագիտական կրթական ծրագրերի բաժնի պետ
2002

մայիս- նոյեմբեր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, «Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն» պետական հիմնարկ, գլխավոր մասնագետ
1998-2002 Գորիսի պետական մանկավարժական քոլեջ, ուսումնական գծով փոխտնօրեն, մաթեմատիկայի դասախոս
1988-1998 Գորիսի պետական մանկավարժական ուսումնարան, ուսումնական գծով դիրեկտորի տեղակալ, մաթեմատիկայի դասախոս
1980-1988 Գորիսի մանկավարժական ուսումնարան, մաթեմատիկայի դասատու
1978-1984 «ԻՐԵԱ» համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Հայկական բաժանմունքի Գորիսի ֆիզիկատեխնիկական բաժանմունք, ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայի սեկտոր, ավագ ինժեներ
1978-1981 Գորիսի շրջանի հեռակա միջնակարգ դպրոց, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ուսուցիչ
1975-1978 Արարատի շրջանի Սովետաշենի միջնակարգ դպրոց, մաթեմատիկայի ուսուցիչ

ԹՐԵՆԻՆԳ.

 • ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրո‎ֆսորադասխոսական կազմի վերապատրաստում «Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և ուսուցման մեթեդներ» թեմայով 2014թ. նոյեմբերի 3ից 15–ը
 • Գորիսի տարածաշրջանի դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում` «Մասնագիտական կողմնորոշում» թեմայով, 2014 հունիս
 • ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական ինստիտուտի, ավիացիայի ինստիտուտի և Մ.Մելքոնյան վարժարանի դասախոսական կազմի վերապատրաստում,
 • 2013 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրակտիկայի ղեկավարների, մեթոդիստների, մանկավարժների և հոգեբանների վերապատրաստում «Ներառական կրթության» շրջանակներում մանկավարժական պրակտիկայի թղթապանակ թեմայով (Երևան, 23.02- 28.02. 2012):
 • Հանրակրթական դպրոցների տնօրենների վերապատրաստում (Երևան, 6.04- 11.04. 2011)
 • Հանրակրթական դպրոցների տնօրենների վերապատրաստում (Երևան, հունվար 2011)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Գյումրի 22. 08.- 27. 09. 2008թ.)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, Գավառ 19.05. — 23.05. 2008թ.)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, 06.05 — 13. 05. 2008թ.)
 • «Կրթական ծրագրերի պետական հավատարմագրման և կրթության որակի վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը» թեմայով (Երևան, 2007թ. մայիս, Կրթության ազգային ինստիտուտ)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, 10.11. — 15.11. 2006 թ.)
 • Միջտարածաշրջանային սեմինարներ «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Թբիլիսի, Վրաստան, 2006թ.)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, 15.05.- 19.05. 2006 թ.)
 • Միջտարածաշրջանային սեմինարներ «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Աստանա, Ղազախստան, 2006թ.)
 • Մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման դասախոս» թեմայով DACUM սեմինարին, որպես փորձագետ
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, 03.10.- 10. 03 2005 թ.)
 • Միջտարածաշրջանային սեմինարներ «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Դուշանբե, Տաջիկստան, 2005թ.)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, 18.04– 29. 04. 2005 թ.)
 • Միջտարածաշրջանային սեմինարներ «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Տաշկենտ, Ուզբեկստան, 2005թ.)
 • Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստում «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Երևան, 15.03.- 24.03. 2004 թ.)
 • Միջտարածաշրջանային սեմինարներ «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Բիշկեկ, Ղրղզստան, 2004թ.)
 • Միջտարածաշրջանային սեմինարներ «Մասնագիտական մանկավարժության» թեմայով (Տաշկենտ, Ուզբեկստան, 2003թ.)
 • «ԻՐԵԱ» համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Հայկական բաժանմունքի ամենամյա կոնֆերանսներին, 1979-1984թթ.)

 

 ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

 

19 գիրք, 132 գիտական հոդված