ԳՐԻՇԱ ՄԵԽԱԿԻ ԳՍՊՈՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ ՄԵԽԱԿԻ ԳՍՊՈՅԱՆԱշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ԳՐԻՇԱ ՄԵԽԱԿԻ ԳՍՊՈՅԱՆ

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Էկոլոգիայի և Կենսագործունեության Անվտանգության Գիտությունների Միջազգային Ակադեմիայի (МАНЕБ) ակադեմիկոս

Հեռ.` 091 21 09 46;    Էլ. հասցե` grishagspoyan@rambler.ru

 

Հասցեն` Երևան 0060, Ավան, Բրյուսովի թաղամաս, շ.67, բն. 7

 

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր.

1946 թ. 13 հունվարի, ք. Երևան

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Ընտանեկան դրությունը` ամուսնացած (ունի երկու տղա, հինգ թոռ)

 

Աշխատանքային գործունեությունը.

 

2018֊ի սեպտեմբերից ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետի դեկան

 

2018֊ի սեպտեմբերից ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի դոցենտ (0,5 դրույք համատեղությամբ)

 

2018֊ի փետրվարից սեպտեմբեր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի պրոֆեսոր (0,5 դրույք)

 

2007-2018             ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, հանրային կառավարման

և հանրային ֆինանսների ամբիոնի (ներկայումս̀ կառավարման ամբիոն) վարիչ

 

2006-2007               ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կադրերի և ընդհանուր բաժնի վարիչ, հանրային կառավարման և հանրային                                                                                          ֆինանսների ամբիոնի (ներկայումս̀ կառավարման ամբիոն) դոցենտ

 

2001 – 2006            Պետական գնումների գործակալություն, աշխատակազմի ղեկավար

 

2000 – 2001           ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,

նախարարի տեղակալ

 

1999 – 2000           ՀՀ առողջապահության և սոցիալական հարցերի  նախարարություն,  նախարարի տեղակալ

 

1998 – 1999          ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն,    նախարարի տեղակալ

 

1997 – 1998          ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն, բարեփոխումների գլխավոր վարչության պետ, բարեփոխումների և իրավական վերահսկողության գլխավոր վարչության պետ,

 

1994 – 1997          ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ձեռնարկատիրության կարգավորման վարչության պետ

 

1990 – 1994          ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն, զբաղվածության վարչության պետ (միաժամանակ` զբաղվածության պետական ծառայության պետ)

 

1990 – 1990         ՀԽՍՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պետական կոմիտե, ամփոփ- տնտեսագիտական բաժնի պետ

 

1984 – 1990         ՀԽՍՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պետական կոմիտեի Աշխատանքի գիտական կազմակերպման կենտրոն (հետագայում` ազգային ինստիտուտ), սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմների բաժնի վարիչ

 

1980 – 1984      Հայաստանի ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող

 

1974 – 1980       Հայկական ՍՍՀ ԺՏՆՑ, «Արդյունաբերություն» տաղավարի տնօրեն

 

1969 – 1974       Հայաստանի բնության պետական թանգարան, ավագ գիտաշխատող

 

1970 – 1972       Ծառայություն խորհրդային բանակում. սպա, դասակի հրամանատար

 

 Կրթությունը.

 

1964 – 1969       Երևանի պետական համալսարան

Աշխարհագրական ֆակուլտետ, որակավորումը` աշխարհագրագետ

 

1976 – 1980       Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Ֆինանսա-հաշվային ֆակուլտետ,  որակավորումը` ֆինանսներ և վարկ

 

1976 – 1980      Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական

մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա (սոցիալ-տնտեսական    աշխարհագրություն)

 

Լեզուների տիրապետում ֊ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ոչ բավարար)

 

Համակարգչային հմտություններ ֊ Microsoft Word, Excel

Հավաստագրեր.

 1. Economic Development Institute of the World Bank European and Central Asia Region of the World Bank “Economic Restructuring, Labor Market and Social Safety Net in CIS”
 2. Washington, D.C., March 21 to 25, 1993.
 3. Ministry of National Economy of the Hellenic Republic, “Privatisations and Small and Medium Sized Enterprises Development” 14th, Athens, Greece, December 1994.
 4. EDI, World Bank “Pension Reform Issues in Armenia” March 4-5, 1998:
 5. EDI, World Bank “The Problems of Health Care Reform in Armenia” June 30-July 2, 1998
 6. Համաշխարհային բանկի «Տնտեսական զարգացման ինստիտուտ», «Կենսաթոշակային բարեփոխումների հիմնահարցերը Հայաստանում», ազգային սեմինար 4-5 մարտի 1998:
 7. Համաշխարհային բանկի «Տնտեսական զարգացման ինստիտուտ», «Առողջապահության համակարգի բարեփոխումների հիմնահարցերը Հայաստանում», ազգային սեմինար, 30 հունիսի-2 հուլիսի 1998:
 8. Ministry of Finance and Economy of the Republic of Armenia and the United States Agency for International Development (USAID) Armenia Mission in collaboration with the Academy for Educational Development (AED) “ The Government Procurement Training Program”, Armenia, Tsakhkadzor. May 30-31, 2003:
 9. EU Delegation to Armenia (AEPLAC) “Introductory Training of Trainers Course on Anti-Corruption” Armenia, Tsakhkadzor. February 3-6, 2010:
 10. Local Governance Programme South Caucasus-GIZ “Strengthening Capacities of Local Governments” Tbilisi, Georgia. September 9-11, 2013:
 11. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն. «Ծրագրային բյուջետավորում», «Բյուջեի ձևավորում» և «Բյուջեի կատարում» վերապատրաստման դասընթաց (60 ժամ) 18-29 հոկտեմբերի 2004 թ.:
 12. Curriculum Development Workshop on “Teaching Integrity” at Tsaghkadezor, Armenia from 31th October to 3th of November 2014, Integrity Education Network Eastern Europe & Central Asia IEN.
 13. “Introduction of double diploma programs in E-public administration and E-business administration” training course, Yerevan Armenia, November 24-26,2014 Mikolo Romeria Universitetas.
 14. “Teaching Integrity” at Public Administration Academy of the RA, 2nd of April, 2015.
 15. GIZ, Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, էլեկտրոնային ուսուցման <<<Moodle>> համակարգի ներդրում , 10 հոկտեմբերի 2014-06 մարտի 2015:

 

Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին.

 • 1996թ.՝ Համաշխարհային Բանկի SEPRA ծրագրին
 • 1998-1999թթ՝ Համաշխարհային Բանկի SPRITE ծրագրին
 • 1999-2000թթ՝ Սոցիալական ապահովության ոլորտի բարեփոխումների TASIS ծրագրերով իրականացված տարբեր ծրագրերին
 • 2015 և 2016 թթ՝ «Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը. Տեղական իշխանությունների կարողությունների զարգացում» Եվրոպայի Խորհրդի ծրագրի շրջանակներում իրականացված «Հայաստանի տեղական իշխանությունների Լավագույն Գործելակերպի Ծրագիր» — հանդիսացել եմ որպես ներկայացված ծրագրերի փորձագետ:

 

Դասավանդում.

Բակալավրիատում՝ «Հասարակության կայուն զարգացում»

Մագիստրատուրայում` «Հասարակության կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ»

«Անձնակազմի կառավարում», «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում», «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ», «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն», «Մարդկային ռեսուրսների և տաղանդների կառավարում», «Ծրագրերի և նախագծերի կառավարում», «Պետական նախագծերի կառավարում»:

 

Ասպիրանտուրայում`   «Կայուն զարգացման արդի հիմնախնդիրներ»

 

Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներում`      

«Ժամանակի  կառավարում», «Կադրային քաղաքականություն», «Կառավարման հայեցակարգը», «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»

 

Երևանի քաղաքապետարանի համայնքային ծառայողների վերապատրաստման  դասընթացներում`        

«ՀՀ կայուն զարգացման գերակայությունները և ռազմավարությունը», «Կառավարության քաղաքականությունը տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառներում», «Լանդշաֆտային քաղաքականություն»

 

Գիտական հրապարակումներ.

 1. Գսպոյան Գ.Մ. Հայկական ՍՍՀ գյուղատնտեսության բնական ռեսուրսների կոմպլեքսային գնահատումը: Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ. Եր., 1988, 213 էջ:

 

 1. Վալեսյան Լ.Հ., Գսպոյան Գ.Մ. Գյուղատնտեսության բնական ռեսուրսների գնահատման ու շրջանացման հարցի շուրջ: «Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն», № 12, 1979թ.:
 2. Գսպոյան Գ.Մ., Արշակյան Լ.Բ. Բնության վրա հասարակության ներգործության         հետևանքների գիտական կանխատեսման պրոբլեմների շուրջ: «Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն», № 3, 1982թ.:
 3. Գսպոյան Գ.Մ. Լեռնային ռելիեֆի` որպես գյուղատնտեսության բնական ռեսուրսի արտադրական գնահատման մեթոդիկայի հարցեր: «Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն», № 3, 1983թ.:
 4. Гспоян Г.М. О производственной оценке природных ресурсов сельского хозяйства. В книге «Формирование сосиально-экономического комплекса бассейна озера Севан»,гл. 8, параграф 2.    Изд.-во АН Арм. ССР, Ер., 1984.
 5. Գսպոյան Գ.Մ. Հայկական ՍՍՀ Ախուրյանի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պլանը մինչև 1995թ.: Երևան, 1985 (Դեպոնացված է Մոսկվայում):
 6. Գսպոյան Գ.Մ. Քաղաքակենտրոնացումը և Հայկական ՍՍՀ լեռնային շրջանների բնակչության տարաբնակեցման սոցիալ-ժողովրդագրական խնդիրները: «Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն», № 4, 1988թ.:
 7. Гспоян Г.М. О некоторых вопросах сельскохозяйственного природопользования в условиях горного рельефа. В сб. «Экологические и медико-географические проблемы природопользования Закавказия» (Материалы I Закавказской географической конференции). Изд.-во АН Арм. ССР, Ереван, 1990.
 8. Գսպոյան Գ.Մ. Բնօգտագործման հետևանքների գիտական կանխատեսման հիմնահարցերի շուրջ: «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1997:
 9. Գսպոյան Գ.Մ. Աշխատանքային իրավահարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում: «Рынок капитала в Армении”, № 23, 24, Ереван, 2002.
 10. Գսպոյան Գ.Մ. Սոցիալական ապահովության ոլորտում քաղաքականության մշակման հարցի շուրջ: «Կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում», Եր., «Նահապետ», 2003թ.  (Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի 5 ամյակին):
 11. Գսպոյան Գ.Մ. Սոցիալական ապահովագրությունը որպես շուկայական տնտեսության սոցիալական ապահովության հիմնական ձև: «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, № 4-5 (24-25), Երևան, 2003թ.:
 12. Գսպոյան Գ.Մ. Սոցիալական ապահովության ձևերն ու կազմակերպման հիմնական տեսակները: «Կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում» (Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի 5 ամյակին), Երևան, «Նահապետ», 2003:
 13. Гспоян Г. М., Аршакян Л.Б. Дефицит пресной воды – один из основных проблем человечества. В сб. “Рациональное использование и охрана ресурсов в изменяющейся окружающей среде», Ереван, 2004. (Материалы Международной научной конференции, посвященной Международному Году Пресной Воды -2003.
 14. Гспоян Г.М. Оптимальное природопользование — основа устойчивого развития человечества. В сб. «Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов», Ер., 2005. (Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факультета).
 15. Гспоян Г.М., Аршакян Л.Б. Основные проблемы развития туризма в Армении. В сб. «Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов», Ереван, 2005. (Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факультета).
 16. Արշակյան Լ., Գսպոյան Գ. Բնօգտագործման օպտիմալացումը որպես էկոլոգիական հիմնահարցերի լուծման և էկոլոգիական կանխատեսման կարևորագույն պայման: «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում/ներկան և ապագան» (Հայաստանի Աշխարհագրական Ընկերության 70 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Եր., 2006:
 17. Գսպոյան Գ.Մ. Լանդշաֆտների կառավարման օրենսդրական կարգավորումը որպես օպտիմալ բնօգտագործման առաջնահերթ նախապայման: «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը» գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2011:
 18. Գսպոյան Գ.Մ. «Մարդկային հասարակության կայուն զարգացում» դասընթացի ծրագիր, Եր., 2011:
 19. Գրիշա Գսպոյան. Տեղական ինքնակառավարման միջազգային փորձը: «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հրատարակչություն, Եր., 2-3/2011, էջ` 66-80:
 20. Գրիշա Գսպոյան, Քնարիկ Վարդանյան, Հետճգնաժամային տնտեսական աշխուժացումն ու դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների զուգակցման հիմնախնդիրները: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Եր., 2/2013, էջ 60-68:
 21. Միքայելյան Մ.Վ., Գսպոյան Գ.Մ. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը` որպես ՀՀ ամբողջական պահանջարկի աճի գործոն: Տարեգիրք 2013: ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր., ԵՊՀ հրատ:
 22. Համայնքների խոշորացման հարցի շուրջ: «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հրատարակչություն, Եր., 6/2014, էջ` 47-56:
 23. Գսպոյան Գ., Արշակյան Լ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները: «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի (6-7 մայիսի 2015 թ.)  նյութեր, ԵՊՀ, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2015, էջ 51-56:
 24. Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում: Մենագրություն — (տ.գ.թ., պրոֆ. Ի.Տ. Տիգրանյանի ընդհանուր խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ). – Եր.: Տնտեսագետ, 2015, 212 էջ:
 25. Հ.Շ. Մաթևոսյան, Գ.Մ. Գսպոյան, Ա.Ա Հովհաննիսյան. Մեկ կամ մի քանի մասնագիտական դասընթացների և Կիրառական երկրատեղեկատվական համակարգեր» դասընթացի տեսական ու գործնական պարապմունքների զուգակցմամբ ամենատարբեր իրավիճակային խնդիրների համատեղ լուծման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Եր., 2019, 53 էջ:
 26. Ա.Զ. Գասպարյան, Գ.Մ. Գսպոյան. Քաղաքացիական պաշտպանության մարտավարություն: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2021, 192 էջ: