Հոկտեմբերի 23-ին Էրազմուս+ ծրագրի ներկայացուցչությունը ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմին ծանոթացրեց  Էրազմուս+ծրագրի նպատակներին ու խնդիրներին, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության հատվածի հնարավորությունների մասին կարևոր տեղեկատվությանը, ծրագրային ու ոչ ծրագրային երկրներին: Էրազմուս+-ը ԵՄ նոր ծրագիր է կրթության, վերապատրաստման, երիտասարդության և սպորտի հարցերով:

Իր նպատակներին հասնելու համար Էրազմուս+ ծրագիրն իրականացնում է 3 հիմնական գործողություններ և միջոցառումներ:

Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ակտիվորեն մասնակցեց քննարկումներին: