Շրջանավարտներ 2015


1 Բակալավրիատ
2 Մագիստրատուրա (մենեջմենթ)
3 Մագիստրատուրա Փրկարարական գործ
4 Քոլեջ մենեջմենթ
5 Հրդեհային պաշտպանություն