2011, 2018

Կրեդիտային Համակարգով ՈՒսումնառության ՈՒղեցույց

By |Նոյեմբերի 20th, 2018|Categories: Ուսանող|0 Comments

2011, 2018

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

By |Նոյեմբերի 20th, 2018|Categories: Ուսանող|0 Comments

2011, 2018

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

By |Նոյեմբերի 20th, 2018|Categories: Ուսանող|0 Comments

2011, 2018

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

By |Նոյեմբերի 20th, 2018|Categories: Ուսանող|0 Comments

2011, 2018

Կանոնակարգ-Ընթացակարգ

By |Նոյեմբերի 20th, 2018|Categories: Ուսանող|0 Comments