Հավելված
արտակարգ իրավիճակների նախարարի
2022 թվականի հունիսի «10» -ի N 639 – Ա հրամանի

ԿԱԶՄ
<<ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

 

1 Նախագահ՝ Ա. Գրիգորյան – Արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ.
2 Նախագահի տեղակալ` Հ. Մաթևոսյան – ՃԿՊԱ-ի ռեկտոր, փ/ծ գեներալ-մայոր.
3 Քարտուղար` Ս. Հովհաննիսյան – ՃԿՊԱ-ի դասախոս.

Անդամներ`
1 Ա. Սարգսյան – ԱԻ նախարարի խորհրդական.
2 Ա. Ասլանյան – ԱԻՆ աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ.
3 Ա. Մկրտչյան – ԱԻՆ ՓԾ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ, փ/ծ գնդապետ.
4 Գ. Հովակիմյան – ՃԿՊԱ-ի պրոռեկտոր, փ/ծ գնդապետ.
5 Ս. Կյուրեղյան – ՃԿՊԱ-ի պրոռեկտոր, փ/ծ գնդապետ.
6 Հ. Ղարիբյան – ՃԿՊԱ-ի գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ.
7 Ն. Հայրապետյան – ՃԿՊԱ-ի գլխավոր քարտուղար.
8 Ե. Բաղրամյան – ՃԿՊԱ-ի ուսումնական բաժնի պետ, դասախոս.
9 Դ. Թադևոսյան – ՃԿՊԱ-ի ՂԿՈԲ ֆակուլտետի դեկան, տեխն. գիտ.թեկն., դոցենտ.
10 Գ. Գսպոյան – ՃԿՊԱ-ի ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի դեկան, աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ.
11 Վ. Կրբեկյան – ՃԿՊԱ-ի ԱԻ և ՃԿ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, պատմ.գիտ.թեկն.
12 Վ. Բագիյան – ՃԿՊԱ-ի ՔՊ ամբիոնի վարիչ, կենս. գիտ. թեկն., դոցենտ.
13 Ռ. Մխիթարյան – ՃԿՊԱ-ի փրկարարական ֆակուլտետի դեկան, փ/ծ գնդապետ.
14 Կ. Զիրաքյան – ՃԿՊԱ-ի փրկարարական ամբիոնի վարիչ, փ/ծ գնդապետ.
15 Կ. Պապիկյան – ՃԿՊԱ-ի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ.
16 Գ. Ալավերդյան – ՃԿՊԱ-ի դասախոս, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր.
17 Մ. Բադալյան – ՃԿՊԱ-ի դասախոս, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր.
18 Ք. Զաքարյան – ՃԿՊԱ-ի մշակույթի կենտրոնի տնօրեն.
19 Ս. Բակունց – ՃԿՊԱ-ի գիտական հետազոտությունների կենտրոնի պետ, գյուղ. գիտ. թեկն.
20 Հ. Ամիրխանյան – ՃԿՊԱ-ի որակի ապահովման կենտրոնի պետ.
21 Հ. Խաչատրյան – ՃԿՊԱ-ի դասախոս, փ/ծ փոխգնդապետ.
22 Հ. Բադալյան – ՃԿՊԱ-ի փրկարարական ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ, փ/ծ գնդապետ.
23 Մ. Խաչատրյան – ՃԿՊԱ-ի գլխավոր հաշվապահ.
24 Լ. Մխիթարյան – ՃԿՊԱ-ի կադրերի բաժնի պետ.
25 Գ. Շահնազարյան – ՃԿՊԱ-ի գրադարանի վարիչ.
26 Ա. Գասպարյան – ՃԿՊԱ-ի դասախոս.
27 Գ. Գևորգյան – ՃԿՊԱ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող.
28 Մ. Հակոբյան – ՃԿՊԱ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող.
29 Մ. Թունյան – ՃԿՊԱ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող.
30 Ս. Օհանյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 1-ին կուրսի ուսանող.
31 Լ. Հայրապետյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 1-ին կուրսի ուսանող.
32 Հ. Գրիգորյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 1-ին կուրսի ուսանող.
33 Ն. Հովհաննիսյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող.
34 Ք. Համբարձումյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող.
35 Կ. Մկրտչյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող.
36 Հ. Թևատրոսյան – ՃԿՊԱ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող: