Համլետ Մաթևոսյան 

<<Աղետիկը եւ անտառային հրդեհները>>

 Համլետ Մաթևոսյան «Աղետիկը եւ երկրաշարժը»

Համլետ Մաթևոսյան 

<<Ո՞վ եմ, ի՞նչ եմ>>

Համլետ Մաթևոսյան 

<<Իսկ դու գիտե՞ս ուր ես գնում>>

Աղետների ռիսկերի նվազեցման այբուբեն

Տարահանման նշաններ

Թե պատկերներն այդ ճանաչես,
ինքդ քեզ միշտ կփրկես

ԳԻՏԵՄ,
ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՄ, ԿԱՐՈՂ ԵՄ…

ԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՄ…