Համաձայն Հայաստանի հանրապետության կառավարության «Հայաստանի հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձեւով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) եւ վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ եւ ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» 2020 թվականի մայիսի 21-ի N 797-Ն որոշման, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացվել է 60 անվճար տեղ բակալավրի կրթական ծրագրի առկա եւ հեռակա ուսուցման «Հրդեհային պաշտպանություն» եւ «Փրկարարական գործ» մասնագիտությունների գծով, որից հինգ տեղ տրամադրվել է Արցախի հանրապետությանը:

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի 2020/2021 ընդունելության մասին կարդացեք.

Ընդունելություն-2020

Հունիսի մեկից սկսվել է 2020-2021 ուստարվա ընդունելությունը

ՃԿՊԱ-ն երեք կրթական մակարդակում տաս մասնագիտական ծրագիր է ուսուցանում

ՃԿՊԱ. Ժամանակակից հիմնարար կրթություն, հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ առօրյա