Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ ճգնաժամային կառավարման ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի համար:

Հավակնորդը պետք է ունենա առնվազն 15 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ, տիրապետի որակի ապահովման ներբուհական համակարգի գործընթացներին:

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել համաձայն  կանոնակարգի (ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի պրոֆեսորադա­սախոսական կազմի մրցութային ընտրության եւ պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ, https://cmsa.am):

 

 փաստաթղթերը ներկայացվում են ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի կադրերի բաժին

 փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամկետըմեկ ամիս սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից (01.11.2019-30.11.2019թ):

լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել ակադեմիայի գիտական կենտրոն.

 

հեռախոս` 060 69 10 00:

info@cmsa.am

մեր հասցեն. ՀՀ, 0040, ք. Երեւան, Աճառյան 1

mrcuyt