Խորհրդային միությունում կամավորական շարժումը զարգանում էր տարերայնորեն։ Կային այսպես կոչված ժողովրդական 

կամավորներորոնք ոստիկանների հետ երեկոյան շրջում էին փողոցներով եւ հերթապահություն իրականացնում՝ 

հանցավորությունը կանխելու նպատակով։ Հրշեջ կամավորներն առանց վարձրատրության մասնակցում էին հրդեհաշիջման 

աշխատանքներինփոխարենը որպես խրախուսանք նրանց աշխատանքային արձակուրդը երկարաձգվում էր մի քանի օրով։

Առավել մանրամասն՝ այստեղ